අපි ගැන

Zhaoqing Kangsheng Metal Products Co., Ltd.

was founded in 2000, specializing in the production of furniture hardware, household appliances hardware matching, building decoration hardware series manufacturers.The company and factory buildings occupy an area of 3000 square meters.

Factory

අපේ කණ්ඩායම

ISO 9001 අපි පූර්ණ ලෙස ක්රියාත්මක; තත්ත්ව කළමනාකරණ පද්ධතිය ප්රමිති සහ state.at විසින් ම සහතික පේටන්ට් සහතිකයක් 2015 අනුවාදය, අපි නිෂ්පාදනය හා පරික්ෂණ උපකරණ පෙරට ඇත. BASKE ලෝක ප්රසිද්ධ වෙළෙඳ නාම සමග සහකරු සැපයුම්කරුවෙකු වේ.

Office

Workshop

Assembly shop

Company

Founded in 2000

Plant Area

3000 square meters

Monthly Production

500 Thousand

Number of Employees

80 Personනම් WhatsApp ඔන්ලයින් චැට්!