ഞങ്ങളേക്കുറിച്ച്

Zhaoqing Kangsheng Metal Products Co., Ltd.

was founded in 2000, specializing in the production of furniture hardware, household appliances hardware matching, building decoration hardware series manufacturers.The company and factory buildings occupy an area of 3000 square meters.

Factory

ഞങ്ങളുടെ ടീം

നാം പൂർണ്ണമായി ഐഎസ്ഒ 9001 നടപ്പിലാക്കി; ഗുണമേന്മയുള്ള മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം നിലവാരത്തിലും state.at സർട്ടിഫൈ ഒരേ സമയം പേറ്റൻറ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് 2015 പതിപ്പ്, ഞങ്ങൾ ഉൽപ്പാദനം പരീക്ഷണത്തിനും ഉപകരണങ്ങൾ മുൻകൂർ. ബസ്കെ ലോകപ്രസിദ്ധമായ ബ്രാൻഡുകൾ ഒരു പങ്കാളി വിതരണക്കാരൻ ആണ്.

Office

Workshop

Assembly shop

Company

Founded in 2000

Plant Area

3000 square meters

Monthly Production

500 Thousand

Number of Employees

80 Personആപ്പ് ഓൺലൈൻ ചാറ്റ്!